Katedra Badania Gier i Technologii Informacyjnych

Kontakt

dr hab. Piotr Siuda, prof. ucz. – kierownik
piotr.siuda@ukw.edu.pl