Katedra Badania Gier i Technologii Informacyjnych

Kierownik Katedry

dr hab. Piotr Siuda, prof. uczelni – kierownik
piotr.siuda@ukw.edu.pl